Единствената аптека, която работи до по-късно към момента, затваря врати в 23 часа. За разкриването на подобен обект се заговори през септември миналата година Общинският съвет подкрепи докладната на кмета Калин Каменов за откриване на процедура, с която да се отдаде под наем помещение с площ 56 кв.м., намиращо се на първия етаж на поликлиниката. На същото място преди години е имало аптека. На обявената тръжна процедура с тайно наддаване бе определена първоначална цена на месечния наем в размер на 200 лв. Толкова е предложил да плаща и единственият кандидат, който се е явил и е спечелил конкурса.