1.Черен паяк
Не е трудно да разпознаете този най-отровен вид паяк. Той е изцяло черен или с ярки червени петна, дълъг е около 1-1,5 см. Обитава по-сухи райони (полета, степи, обори), плете паяжините си по земята. След полов акт женската изяжда партньора си, затова именно женските паяци са опасни.

Ловува през нощта и напада, когато е раздразнена. Ухапването е подобно на убождане, след което се появява мораво петно с блед ореол. Симптомите след ухапване са потене, повръщане, главоболие, виене на свят. При по-сериозните случаи се стига до висока температура и гърчове. Веднага трябва да се потърси медицинска помощ. Смъртоносен е за деца и домашни любимци. В България черен паяк се среща в Странджа, Сакар и други високи местности.

2. Пепелянка
Среща се на цялата територия на страната до 1450 м надморска височина. Предпочита открити, каменисти, препечени места, обрасли с висока тревиста растителност, храсталаци и папрати. Тя е средна по големина отровна змия, дълга е 50-70, рядко 90 см. Всяка една пепелянка има потенциал на отровния апарат да убие възрастен човек.

Въпреки това пепелянките нанасят голям брой леки ухапвания, след които пострадалите бързо се възстановяват. Нанасят и т.нар. сухи ухапвания - без инжектиране на отрова в потърпевшия. В този случай няма нужда от лечение. Пепелянките избягват хората, нападат само, ако са настъпени или пряко застрашени.

3. Вълк
Това е най-ненаситният и безпощаден хищник на нашата територия. Глутниците вълци ловуват по-едри животни, а самотните вълци нападат по-дребни животни. Предпочитат елени, бизони, овце, гризачи. Вълкът има нужда от 1,5-5 кг месо на ден, за да оцелее. Тъй като не се храни всеки ден, може да изяде до 10 кг наведнъж В много редки случаи напада хора. През последните десетилетия броят на вълците значително намалява. В българските гори днес има не повече от 300 екземпляра.

4. Кафява мечка
Предпочита горски местности. В България кафявата мечка е застрашен вид. Достига до 100-350 кг и 1,5-2,5 м височина. До края на 19-ти век мечките са обитавали всички планини, както и Лудогорието. След 30-те години на 20-ти век се среща само в Централна Стара планина и Рило-Родопския масив. Днес може да видите мечка изключително рядко. Макар изтглежда тежка и тромава, мечката тича със скорост до 45 км/ч. Живее поединично, рядко на двойки. Има добродушен вид, но е непредвидима. Лесно може да изпадне в ярост, ако е ранена или защитава малките си.

5. Морски дракон
Това е най-опасната риба, която се среща във водите на Черно море. Може да се обърка с попче. Има клиновидна форма и достига до 25 см. Главата е сплескана, със заоблена уста, обърната нагоре, голямо чело и големи очи. Окраската му е светлокафява, зелена или светлооранжева. Има тъмнокафяви, сини и жълти петна.

Морският дракон не трябва да се докосва, защото при убождане се стига до сериозни последици за здравето. Морският дракон се спотайва, заровен в пясъка и дебне малки риби за храна. Тази хищна риба се храни с други водни организми - рибки, охлюви, миди, червеи. В основата на първата гръбна перка има трилъчев шип с отровни жлези. Отровата на морския дракон не е смъртоносна, но създава болезнено усещане при убождане. Трябва веднага да се потърси лекарска помощ. В противен случай последствията са засягане на кости, парализа и увреждане на стави.

6. Кърлеж
Кърлежът е малък кръвопиещ вредител, преносител на болести като марсилска треска, лаймска болест, анаплазмоза и др. Повечето от тези болести се лекуват, но може да оставят дълготрайни поражения върху здравето на хората. Кърлежът обитава тревисти и горски райони с висока влажност. Поради изключително малките си размери, остава скрит в природата и се забелязва трудно. Кърлежите са най-смъртоносните насекоми в България. Много трябва да се внимава и при премахването им. При откъсването им, може главата на кърлежа да остане и да предизвиква проблеми.

Сред другите опасни животни в България са няколко вида скорпиони, обикновена скрипя, стършел, жълтокоремна бумка.

Източник: actualno.com