Партньорството цели подобряване на местната спортна инфраструктура като база за развитие на млади таланти. С проекта ще бъдат създадени и по-добри условия за активен и здравословен живот за младите хора в граничния регион. Планирани са дейности за изграждането на младежки мрежи, опознаване, обмен на информация и идеи за бъдещо сътрудничество.

Пред завършване са две тренировъчни футболни игрища – с изкуствен и с тревен терен, ограда и осветление. Съоръженията също са част от проекта и непрекъснатата им натовареност с тренировки и мачове е белег за бъдещата му устойчивост, коментира кметът Живков. Инвестициите за строителните, образователни и спортни инициативи, които ще бъдат направени в Монтана и Враня са в размер на близо 600 хиляди евро. Като близо 60 на сто от тях са насочени към дейности в българската община.