Отчет за дейността на градското читалище през изминалата година изнесе Валентин Вълчев, председател на Читалищното настоятелство. В него той припомни за дейностите на библиотеката, както и най-важните изяви и успехи на колективите, които развиват неговата дейност.

„През 2021 г. Народно читалище „Просвета“ в Мездра успя да запази постоянните си колективи, въпреки епидемичната обстановка, която затрудняваше работата на всички ни, каза Вълчев. Повечето събития се провеждаха онлайн, заради наложените COVID мерки.“

Валентин Вълчев заяви, че за 2021 г. са набавени общо 363 нови тома в библиотеката. 237 са по програма на Министерство на културата, а 114 книги са дарени от читатели и граждани. Той подчерта, че през миналата година в библиотеката има 2000 посещения повече в сравнение с 2020.

През отчетния период в читалището работят 4 колективи за художествена самодейност, Литературен клуб „Христо Ботев“ и Краеведско дружество. Всички те имат осезаемо присъствие в културния календар на общината, престижни награди от национални и международни фестивали и конкурси.

През 2021 г. Литературният клуб "Христо Ботев" е участвал в общо 15 международни, национални и местни конкурси и е организирал 4 литературни четения. Направени са 4 премиери на книги.

„През зимата и пролетта на 2021 г. поради пандемичните ограничения и възрастовите особености на групата за стари градски песни „Мездрея“, репетиции не са провеждани, съобщи Валентин Вълчев. В началото на месец юни имахме събиране на групата и обсъждахме как да продължим. В хода на репетициите се появи идеята за участие във фестивал. Тогава започна подготовката за ХХVII Международен фестивал - Балкан Фолк Фест-Варна. На 18.08.2021 г. групата взе участие в конкурсната програма и бе наградена със златен плакет и диплом. В началото на месец септември участвахме в посрещането на атрактивния екскурзионен влак по дефилето от София до Мездра. И отново пандемията през есента затвори всички.“

Женският народен хор е провел само 4 месеца репетиции. За това време успя да се подготви и взе участие в 3 концерта и 2 конкурса. Хорът е в криза, тъй като е застаряващ и малоброен. За това има нужда от нови и по-млади певици, подчерта председателят на читалището.

Въпреки трудната ситуация около пандемията Детският танцов състав „Мездренче“ и Представителният танцов ансамбъл „Мездра“ взеха участие в празниците на културата в Мездра, както и международни и национални фестивали.

„С изнесените през 2021 година над 50 концерта и придружаващите ги над 100 репетиции мога да кажа, че заедно с танцьорите успяхме да запазим нивото и доброто име на Фолклорен Ансамбъл „Мездра“, сподели Валентин Вълчев. За съжаление през отминалата година се задълбочи дългогодишния проблем в търсенето на добродетели и спонсори на ансамбъла, защото липсата на средства поставя под въпрос добрата визия и изряден вид на основния ни реквизит- националните костюми.“

Бистра Цолова – член на проверителната комисия, представи доклада за работата на читалището и уточни, че не са сезирани за нарушения. Цолова призна, че за всички културни институции е изминала една много трудна година.

Общото събрание прие насоките за дейността и Бюджета на институцията за 2022, в който са заложени приходи в размер на 173 729 лева. В това число 167 799 лева държавна субсидия, такси от Детски танцов състав – 4 100 лева, 900 лева от такси в библиотеката, 530 лева от членски внос и 400 лева от други приходи.

Общата сума за разходи, предвидени за тази година, е 173 729 лева. Те са за заплати, осигуровки и хонорари на читалищните работници и ръководители на съставите, за битови сметки, издръжка на самодейните колективи и други услуги.