Само две общини в област Враца имат ниво на безработица за януари по-ниско от средното за страната 5,85 %. Това са общините Враца и Мездра, където хората без постоянни трудови доходи са съответно 4,91 % и 5,51 % от икономически активното население. С най-висок процент остават общините Хайредин – 36,31 %, и Борован – 32,41 %. Висока е безработицата и в общините Криводол – 22,89 % и Оряхово – 22,25 %.