С промените се цели да се намалят случаите, при които длъжници продължават да бъдат търсени дори след като са се разплатили, а в някои случаи дори нямат възможност да ползват административни и данъчни услуги на НАП поради наличието на данни за задължения.

Друга част от законопроекта пък предвижда, че НАП ще бъде уведомяван всеки път, когато ще се правят плащания от бюджета към юридически или физически лица по сключени договори и предявени изпълнителни листове. Уведомленията и потвържденията ще могат да се подават и по електронен път.

Вносителите на законовите промени са Божидар Божанов и група народни представители от ПП-ДБ.