На 10.09.2023 г. в гр. Враца Т. М. причинил лека телесна повреда на Б.П. Освен това той се заканил с убийство на жената, насочвайки оръжие към нея и произвеждайки изстрел и опити за такива.

Престъпните деяния са извършени от обвиняемия в условията на домашно насилие.

Наложените на Т.М. пробационни мерки включват задължителна регистрация по настоящ адрес, периодични срещи с пробационен служител, ограничаване в свободното придвижване, чрез налагане на забрана да посещава адреса на пострадалата Б.П. в гр.Враца, както и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа за една година.

Определението на съда има последиците на влязла в сила присъда.