Първоначалното предложение, внесено за разглеждане от кмета на Мездра, беше за диференцирани наемни цени за ползване на спортната база, които варираха от 1 до 15 лв./ч. за различните общински обекти и съоръжения. В резултат на несъгласието на една част от съветниците, изразено по време на обсъждането на докладната в постоянните комисии, в хода на сесията градоначалникът предложи почасовият наем за ползване на спортните съоръжения да бъде унифициран на едно левче за час.

Генади Събков мотивира тази промяна в своето становище с желанието на Община Мездра "максимално да облекчи спортните клубове като заплащат символичен наем за ползването на базата."

Съветникът Мирослав Аспарухов (АБВ) предложи годишният наем, който спортните клубове ще заплащат, да се поеме от Община Мездра като бъде включен като допълнително перо в целевите средства, с които Общината подпомага финансово местните клубове. Тази сума би могла да бъде заложена в Бюджет 2019.

Поредният политически лупинг, демонстриран от Събков, променяйки в последния момент своето основно предложение, предизвика остра реакция от страна на съветниците от ГЕРБ д-р Ивайло Тодоров и Яна Нинова. Според Тодоров това свидетелства за "липсата на административен капацитет в Община Мездра", а председателят на Общинския съвет заяви, че за последен път участва в подобно "безумно заседание".

След 15-минутна почивка за прецизиране на докладната, тарифата за наем "всичко по левче" беше приета с 11 гласа "за” и 2 "въздържал се" от присъстващите в този момент в залата 14 съветници. Въздържаха се Николинка Кътовска (АБВ) и Огнян Петров ("Народен съюз"), а Яна Нинова (ГЕРБ) не гласува.

С друго свое решение местният парламент утвърди изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни и слети паралелки в общинските училища за учебната 2018/2019 г. Става дума за 5 маломерни паралелки - две в СУ "Иван Вазов" и по една в ОУ "Христо Ботев", ПГ по МСС и ОУ "Васил Кънчов" - Моравица, както и 3 слети паралелки - всичките в ОУ "Васил Кънчов" - Моравица.