Постъпилите сигнали се обработват от администратор от Общината, отговарящ за тяхното приемане и обработване, насочва ги към съответните ръководители на отделните звена, които отговарят за дадените проблеми.
Срокът за решаване на даден сигнал се определя от отговорното лице, на което е възложен.