Те са на площ 928 дка, на територията на държавните горски стопанства в обхвата на предприятието, като общата новозалесена площ по проекта трябва да достигне 3 623 дка.

Заради удължаването на сезона засаждането на фиданките започна в средата на ноември и продължава и в момента, коментираха пред журналисти от СЗДП-Враца. Досега е направена почвоподготовка на 1 644 дка от заложените 2 380 дка. и са отгледани 26 636 култури от заложените 27 725 бр.

Освен извършването на тези дейности, по проекта е доставена и техника, която ще бъде използвана за нуждите на всички горски и ловни стопанства на територията на СЗДП-Враца. С нея работата на горските служители по почистване, почвоподготовка, залесяване и различни други мероприятия многократно се улеснява, обясниха още от предприятието. Налични са вече 10 трактора, един багер и един булдозер. Машините бяха използвани и при разчистването на пътищата след многото сняг, който наваля в края на миналата седмица.