© Община Берковица

Над 50 деца от образователните институции на територията на Община Берковица взеха участие в общинският етап на конкурса. Те бяха разделени в две категории – деца и ученици от всички общообразователни училища и центрове за подкрепа на личностното развитие в системата на предучилищното и училищното образование и деца със специални образователни потребности в три възрастови групи.

Основната цел на конкурса е подрастващите да пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията си за бедствиятав световен мащаб, начините за поведение при тях и дейностите на Единната спасителна система. С проявата се провокира интерес към професията на пожарникаря и спасителя.

Класирането ще бъде обявено допълнително, а класираните деца наI, IIи IIIмясто ще продължат своето участие със рисунките си на областния етап.