За настоящия отоплителен сезон отказ е направен на близо 1280 заявители, уточни за БНР директорът на Регионалната дирекция "Социално подпомагане - Монтана Валери Димитров:

"Поради надвишаване на средномесечния доход, който е над определения диференциран доход за отопление, на липса на регистрация в Дирекция "Бюро по труда", поради това, че имат сключени сделки, втори имот или пък участват в капитала на търговски дружества, или осъществяват дейност като еднолични търговци.

Най-много са подадените заявления за отопление в дирекциите за социално подпомагане в Монтана и Лом. Помощта за отопление е в размер на 546, 95 лв. "Най-често се пише "за отопление с твърдо гориво - пари", отбеляза Валери Димитров.

Калин Тодоров от Монтана е получил помощ за отопление за електроенергия: "Нашето електричество по-малко от 160 лв. не пада на месец", сподели той.