Във всички 28 районни здравноосигурителни каси (РЗОК) в страната има регистрирани е-прегледи, като най-активни са лекарските практики в София, Варна, София област и Пазарджик, съобщиха от "Информационно обслужване". Най-често срещаната основна диагноза е хипертонично сърце без сърдечна недостатъчност - в над 385 000 случая. Неинсулинозависимият захарен диабет е посочен като основна диагноза над 64 400 пъти, хипертонично сърце със сърдечна недостатъчност - над 63 800, а есенциална първична хипертония - над 62 000.

"Чрез електронните прегледи всички пациенти и оторизираните здравни лица имат пълна проследимост на заболяванията, диагнози, назначените терапии, изследвания и др.", коментира изпълнителният директор на Информационно обслужване Ивайло Филипов. Той каза още, че компанията е разработила допълнителна функционалност за добавяне на медицински документи, които са създадени извън НЗИС. "Чрез "Е-преглед" всеки лекуващ лекар може да проследи пълната история на дадено заболяване, без да се налага пациентите да разнасят със себе си папки с хартиени изследвания, епикризи и амбулаторни листи", добави Филипов.

Чрез модула "Електронно направление" на НЗИС пък до момента са издадени над 1.1 млн. направления за лабораторни изследвания, като средно да ден се регистрират по около 30 000 документа. За по-малко от месец от въвеждането новите функционалности на системата са издадени близо 600 000 направления за специалист, над 60 000 документа за високоспециализирани дейности, 27 000 направления за медицинска експертиза и 15 000 за хоспитализация. Те заместват изцяло използваните до момента хартиени еквиваленти.

Общо 4.6 млн. са отчетените в НЗИС електронни имунизации. Те се въвеждат ежедневно в системата от близо 5 000 лекари. Издадени са над 150 000 са е-имунизации по националните програми.

По думите на Ивайло Филипов още през август и хартиените направления за хоспитализация и епикризите на пациентите ще бъдат заместени с електронни еквиваленти.