Профилактичната дезинсекция ще бъде извършена с универсален препарат, който е с карантинен период 24 часа.

Препаратът не е опасен за здравето на хората, но въпреки това е препоръчително едно денонощие след обработката да не се посещава парка.