© МТСП

Дигиталната платформа за видео-жестов превод ще бъде изградена в партньорство с Агенцията за хората с увреждания, Агенцията за социално подпомагане и глухата общност в България. Чрез създаването ѝ ще се подпомогнат глухите и сляпо-глухите хора в тяхното ежедневие. Тя ще им осигури по-лесен достъп до образование и обучение и ще създаде условия да са по-самостоятелни и да се включват по-пълноценно на трудовия пазар и в обществото. Платформата ще предоставя директна достъпна връзка за обслужване на глухи и сляпо-глухи лица, което ще способства за прилагането на Закона за българския жестов език посредством ефективен начин за комуникация на български жестов език с помощта на съвременните информационни технологии.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за обмен на опит и добри практики между МТСП и университета „Галодет“ за подготовката на глухи специалисти по жестов език и за стимулиране на тяхната трудовата реализация.