По информация на руската информационна агенция РИА Новости, нивата на радиация в обекта и в околностите на града са нормални. Инцидентът е локален и мястото на предполагаемата авария е далеч от територията на България, посочват от ведомството.

Вчера РИА Новости съобщи, че в завода за обогатяване на уран се е разхерметизирал цилиндър, съдържащ обеднен уранов хексафлуорид, без да посочва каква е била причината за това.
До момента Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон не е регистрирала изменения на територията на България, се казва още в съобщението.

Изпълнителната агенция „Околна среда“ (ИАОС) администрира системата, която разполага с 26 автоматични мониторингови станции, разположени в цялата страна.

Автоматизираната система е част от Европейската платформа за обмен на радиологични данни, като те се подават на всеки час.

На територията на страната има изградени и шест стационарни станции във Враца, Монтана, Бургас, Варна, Свищов и София - за мониторинг на естествени и техногенни радионуклиди в аерозолни филтри.

По повод военните действия на територията на Украйна, експерти в лабораторията по радиационни измервания, към системата на ИАОС, следят за всички възможни гама излъчващи радионуклиди.