Преди предстоящия туристически сезон униформени служители се срещат с управителите на хотели и места за настаняване на гости. Целта е установяване на евентуални извършители на терористични актове. "Идеята е да не бъдат допускани у нас лица, свързани с такива групировки. Установено е, че някои от тези хора минават и през нашата страна", уточни старши инспектор Петър Петров.

В Областната дирекция на МВР - Монтана са изготвени и планове с конкретни мерки за предотвратяване на престъпленията в горското, дивечово и рибното стопанство. Правят се проверки на бракониери, на ловци и на рибари. В хода на инспекциите се работи заедно с местните структури на Агенцията по рибарство и аквакултури и държавните горски стопанства. Взаимодействието е на добро равнище, отчете Петров.