© Община Монтана

Програмата бе приета с Приложение № 3 към Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. Средствата ще се инвестират в проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция на обекти – публична общинска собственост. Периодът за изпълнението им е 2024 – 2026 г.,

„За пръв път общините имат възможност да работят с такива мащаби по национална инвестиционна програма, заяви Живков. Това трябва да се признае на това правителство.“

Монтана попада в категорията общини, които могат да бъдат финансирани до 50 милиона лева.

Внесените за финансиране проекти са за ремонт на междуселски пътища, рехабилитация но водопровод и ремонт на улици в Монтана, реконструкция на северният вход на града – по бул. „Трети март“ и рехабилитация на 3 магистрални водопровода.

Междуселските пътища са: Славотин – Клисурица – международен път Е-79; Горно Белотинци – Одоровци и Николово – Долно Белотинци.

Други три проекта са за рехабилитация на водопровод и ремонт на 28 улици в кварталите „Плиска“, „Мала Кутловица“, „Изгрев“ и „Кошарник“. Най-големият обект от инвестиционната програма на общината за 2024 година е ремонт и реконструкцията на северния вход на град Монтана - бул. „Трети март“ от бившия завод Аналитик до отклонението за кв. „Кошарник“. Освен преасфалтиране на 3,5 километровия участък се предвижда да бъдат изградени три зони с кръгово движение. Магистралните водопроводи за ремонт преминават през парковете „Огоста“, „Калето“ и „Слънчевата градина“.