Ето и промените в Наредбата:

Раницата - до 15 процента от теглото

Ще станем свидетели на ново дъно в резултатите от матурите и нивото на образование, ако промените в Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците влязат в сила от 15 септември, предупредиха пред “Труд news” учители и директори на начални и средни училища. Новите текстове забраняват да се дават на учениците задачи за самостоятелна работа през ваканциите, а домашните по време на учебните срокове са силно редуцирани.

“Абсурдно е за домашна работа по математика да се дават до 3 задачи. Те могат да са изчисления, които се правят за 2 минути, но може в една сложна задача да има няколко подусловия и да отнема часове работа, дават пример с недогледаните текстове в наредбата учители с огромен опит в математически гимназии. Преподаватели в началните класове също виждат прdблем с малкия брой домашни, предвидени за децата от I до IV клас. При малчуганите ще бъде забранено да се дават повече от 3 домашни работи на седмица съответно по български език и математика, а по останалите предмети самостоятелната подготовка ще се свежда до едно задание на седмица.

От МОН аргументираха промените в Наредбата с постъпили сигнали и жалби на родители за претоварване на учениците, но внимателен прочит на предлаганите текстове от учителите показва, че с рязкото ограничаване на домашните работи ще се появят още по-сериозни проблеми в усвояването на материала.

Голяма част от учителите смятат, че предложените промени от МОН не трябва да влизат в сила от тази учебна година, а да бъдат подложени на експертен анализ и корекция, тъй като новите текстове за оценяване само ще доведат до по-слаби резултати на учениците.

Дни преди началото на новата учебна година от асоциация “Родители” предложиха съвети при избора на ученическа раница и приветстваха идеята на МОН за “дигиталната раница”, чието съдържание също е обект на критики от страна на преподавателите. От асоциация “Родители” предлагат раницата с учебни пособия да не надминава 10-15 процента от теглото на детето.

Из новите правила от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците

До 5 задачи за 1 учебна седмица, ваканцията без писмени работи

- Преподаващият учител може да оставя на учениците за самостоятелното писмено изпълнение (домашна работа) извън учебния час 1 до 3 задачи.

- На учениците в началния етап на основното образование (I-IV клас) задачи за самостоятелно писмено изпълнение по всеки от учебните предмети български език и литература и математика се поставят не повече от 3 пъти в една учебна седмица, а по останалите учебни предмети - не повече от веднъж.

- На учениците в прогимназиалния етап на основното образование и в двата етапа на средното образование задачи за самостоятелно писмено изпълнение по отделен учебен предмет се поставят не повече от 2 пъти в една учебна седмица, а сумарно по всички учебни предмети - не повече от 5 пъти за една учебна седмица.

- Задачи за самостоятелно писмено изпълнение не се задават през ваканции.


Източник: trud.bg