Автобусът е модел "Akia Ultra L9", разполага с 35+1 места и предлага най-високи нива на безопасност и комфорт. С новата придобивка ще се облекчи организацията на Община Мездра за осигуряване на транспорта на пътуващите деца и ученици до детските градини и училища в гр. Мездра.

Кметът на община Мездра Иван Аспарухов предаде символично ключовете на училищния автобус на Калин Стойчев, управител на Общинско предприятие "Чистота", с пожелание за безаварийно шофиране.

Осигуреното ново транспортно средство е в изпълнение на един от приоритетите на Община Мездра, заложени в Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО), а именно: "Подобряване на системите на образованието, здравеопазването и социалните услуги, запазване и развитие на културата и спорта".

Подкрепата от страна на МОН е част от политиката на просветното министерство да осигурява подходящ транспорт за децата в задължителна предучилищна възраст и за учениците от населени места, в които няма детска градина или училище.