© Младежки дом - Враца

В конкурса могат да се включат деца и младежи от 6 до 25 години. Той ще се проведе в два раздела – „Рисунка” и „Приложно изкуство”.

В първия раздел всеки участник трябва да изпрати до две рисунки по тематиката на конкурса с размери 35на50см, без паспарту. Организаторите подчертават, че са разрешени всякакви техники и средства – акварел, темперни бои, пастели, графики, молив, туш, колаж.

В раздел „Приложно изкуство” участниците индивидуално или колективно могат да участват с изработени от тях от различни материали – пластики, пана, керамика, дърворезба, обемни фигури и др. В този раздел ще бъде излъчено класиране в три възрастови групи – 6-10г., 11-14г. и 15-25г.

Крайният срок за изпращане на творбите е до 28 февруари 2022 година., на адрес 3000, гр. Враца, бул. „Втори юни” №10, Младежки дом (важи датата на пощенското клеймо). Творбите трябва да бъдат придружени с трите имена и възрастта на автора, точният адрес, пощенски код, телефон за връзка и актуален e-mаil. Задължително трябва да бъде посочено училището, извънучилищното звено, школата или клуба.

Конкурсните материали не се връщат, съобщават организаторите. Най-добрите творби ще бъдат включени в изложба.

Победителите ще бъдат обявени на специална церемония на 9 март, от 17:00часа, в Младежкия дом. Класираните на първите три места във всеки раздел, от всяка възрастова група, ще получат награди и грамоти.

При невъзможност да присъстват, наградените ще получат своите отличия по куриер.