© МРРБ

От местните администрации са подадени общо 1290 заявления за финансиране на различни инвестиционни предложения. По 234 от тях са установени забележи, като са върнати за отстраняване от общините, а около 300 предстоят да се разгледат и подпишат от новото ръководство на МРРБ.

От одобрените и подписани двустранно споразумения най-голяма е сумата за ремонт на ВиК съоръжения – общо за 518 млн. лв. Следват проектите за ремонт на общински пътища, които са за 443 млн. лв., а за общински улици – 441 млн. лв.

С други 201 млн. лв. ще бъдат реализирани проекти за благоустройствени дейности в селищата - ремонт на паркове, алеи, площади. 168 млн. лв. ще бъдат вложени в проекти за спортна инфраструктура. За ремонт на общински сгради са подписани заявления на стойност 154 млн. лв., а 16 млн. лв. ще отидат за др. обекти – подпорни стени, корекция на реки, дерета и др.

Кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков подписа 14 договора за общо близо 40 млн. лева. Така се осигуряват средства за цялостен ремонт на два от най-натоварените входове на Видин – откъм бившия завод „Видахим“ и с. Новоселци; за асфалтиране на пътя до с. Въртоп; за реконструкция на Крайдунавския парк; за довършване на последния етап на проекта за централната пешеходна зона в града и др.

700 000 лв. ще бъдат инвестирани през т.г. в преасфалтиране на улици, които сега са в незадоволително състояние, в Долни Лом, Горни Лом, Репляна и Средогрив по подписаното споразумение с община Чупрене.