Средствата в размер на 18 000 000 лева ще бъдат разпределени за проекти за създаване, разпространение, фестивали, културни прояви, промоция и показ на български филми и копродукции с българско участие по схеми за държавна помощ съгласно Закона за филмовата индустрия (съответно 10 000 000 лева) и за проекти по схема за държавна помощ за възстановяване на разходи за производство на филми по ЗФИ (съответно 8 000 000 лева).

Необходимите средства са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2021 г.

С докладна записка директорът на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ (ИА НФЦ) информира за поетапното стартиране на всички процедури и дейности, свързани с предоставяне на финансово подпомагане чрез кандидатстване по схемите за държавна помощ по съответните членове от закона.