Построена е през 1930 г. с доброволен труд и средства, дарени от жителите на селото, сградата на кметството е с оригинална архитектура, характерна за 30-години на миналия век и единствената обществено-административна сграда в селото. От построяването й до сега не е правен основен ремонт и тя се намираше в плачевно състояние – неугледен външен вид, паднала мазилка, счупени стъкла, грубо зазидани прозорци, подът на първия етаж - изгнил и полуразрушен, стените - напукани. В сградата освен кметството се намира и пощенската станция, помещението на която бе в най-окаян вид.

За укрепването и ремонтирането на сградата, в проекта бяха включени външно саниране на втория етаж на сградата; вътрешно саниране и ремонт на помещенията на първия и втория етаж на сградата; направа на замазка и поставяне на гранитогрес в коридора на първия етаж и в пощенската станция.

В хода на ремонтните дейности освен средствата от проекта, бяха получени дарения от жители на селото в размер на 2500 лв. от Община Мездра допълнително бяха отпуснати 2530 лв, с които изцяло бе подменена старата дървена дограма на сградата с нова ПВЦ.

Така днес селото вече има обновена обществена сграда, която от 90 години чака своето възобновяване. След извършения ремонт в нея ще бъдат възстановена библиотеката и читалището, ще бъде обособен и пенсионерски клуб, както и пощенската станция.

Облагородяването на планинското село обаче не спира до тук. Още не засъхнала боята в сградата на кметството, в Ослен Криводол започват работа и по втория спечелен проект към Министерството на околната среда и водите и ПУДООС по Национална кампания "Чиста околна среда - 2021 г" на тема "Обичам природата и аз участвам". Целта на проекта е сградата на старото училище да се превърне в детски център за екологично обучение в с. Ослен Криводол и заздравяване на връзката дете - природа.

Средствата, отпуснати по проекта, са в размер на 9954,50 лв и включват единствено закупуване на материали. Идеята и на този проект е хората от селото с доброволен труд да се включат в изграждането на детския център, от който ще се ползват всички жители и гости на селото.