Дневният ред събранието включва още отчет на Проверителната комисия за тригодишния период, приемане на Основни насоки за развитие през периода 2024-2026 г., Приемане на Бюджет 2024 г. и Избор на ново читалищно настоятелство и Проверителна комисия.

Отчетно-изборното събрание ще се проведе в сряда, 27 март, от 17:30 часа в салона на градското читалище.

В сегашното Настоятелство влизат Валентин Вълчев - председател и членове: Виктория Данкова, Иван Иванчев, Мирослав Гетов, д-р Николай Баев, Никодим Нанов и Петко Котларски, а в Проверителната комисия е в състав: Бистра Цолова, Илинка Димитрова и инж. Стефчо Симеонов.