Събранието бе открито от председателя на културната институция Валентин Вълчев, който прикани присъстващите да почетат паметта на починалите наскоро трима дългогодишни читалищни дейци- Теменужка Тинчева, един от основателите и първи хореограф на танцовия състав, бившият председател на читалището Цеца Павлова и дългогодишният музикант в Групата за стари градски песни „Мездрея“- Васко Ганев.

Деловата работа продължи с отчетния доклад за дейността на читалището през изминалата 2022 г., представен от председателя Валентин Вълчев. В доклада бяха посочени многостранната и богата дейност в библиотеката, като подчерта, че за разлика от предходната година, тази година бележи ръст дарителската кампания в обогатяване на книжния фонд. Едни от големите дарители на книги са Делян Дамяновски, Василка Коловска и други. (през изминалата 2022 г)

Бяха отчетени и успехите на 7-те самодейни и художествено-творчески колективи в различни изяви на общинско, регионално, национално и международно равнище: Ансамбъл „Мездра“, Детски танцов състав „Мездренче”, Вокална група за стари градски песни „Мездрея”, Женски народен хор, Група за народно пеене „Гласът на Ансамбъл „Мездра“, Литературен клуб „Христо Ботев“ и Краеведско дружество.

В своя доклада председателят на Проверителната комисия Бистра Цолова отчете добрата работата на Настоятелството и на щатните читалищни работници.

Мирослав Гетов запозна самодейците с основните насоки и цели за работата на културно-просветната институция през настоящата година, след което Общото събрание прие амблок Отчета за дейността на читалището, доклада на Проверителната комисия и Основни насоки за развитие на читалището през 2023 г.

Приет бе и Бюджет 2023, в който са заложени приходи в размер на 176 249 лв., от които 167 799 лв. държавна субсидия и 8 050 лв. постъпления от такси и членски внос. В разходната част на бюджета са предвидени 142 220 лв. за заплати, осигуровки и хонорари, 11 500 лв. за издръжка на самодейните колективи, 10 600 лв. за консумативи и 1 700 лв. за обогатяване на библиотеката.

На събранието бяха приети шестима нови членове - Костадина Иванова, Станка Ангелова, Афродита Иванова, Веска Поповска, Тотка Беленска и Цветина Пешевска.

В края на Общото събрание със званието „Почетен член на НЧ „Просвета 1925“ бяха удостоени бившите председатели на читалището Иван Братинов и Йордан Гергов и дългогодишната библиотекарка- Лиляна Георгиева.