Освен на класните си ръководители, абитуриентите благодариха специално на своите първи учители Наташа Стаменова, Валерия Иванова, Лидия Владинова, Доля Попова и Нели Петринска.

21 от зрелостниците завършват Чуждоезиков профил "Английски и руски език" с класен ръководител Павлинка Левичкова. Средният успех на XII “Б” клас е Много добър 5.40. Тази паралелка вече има и първия студент - Георги Каменов, който ще следва приложна лингвистика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий”.

Паралелката "Информационни технологии" завършват 19 младежи и девойки. Техни класни ръководители през годините са Даринка Кузовска и инж. Цветанка Найденова. Средният успех на XII „А” клас е Много добър 4.73.

"Благодарим Ви за безкрайното търпение и упоритост към нас, за това, че още от встъпването си в училище ни вдъхнахте увереност и ни помагахте да преминем всяко едно препятствие с усмивка на лицето, подчерта в обръщението си към учителите от името на Випуск 2016 абитуриентката Виктория Николчова. Днес трябва да бъдете горди от това начало, което ни дадохте и макар с много усилия, успяхте да ни превърнете в личности, готови да постигнат целите си без да се отказват - така, както ни учехте вие". Накрая всички зрелостници се хванаха на кръшно народно хоро под изсипалия се майски дъждец.