Община Мездра за поредна година ще се включи в инициативата „Да изчистим България заедно”, която ще се проведе на 4 юни (събота). Във връзка с националната кампания от Общинската администрация приканват гражданите да се включат в почистването на прилежащите територии към индивидуалните дворове, зелените площи в междублоковите пространства, детските площадки и местата за отдих.

За успешното осъществяване на кампанията служители на Общинската екологична инспекция ще раздадат на участниците от всяко населено място в общината и на председателите на сградите в режим на етажна собственост найлонови чували за смет и ръкавици.

Събраните чували с отпадъци трябва да бъдат складирани до обществените съдове за смет в града, след което ще бъдат извозени от сметосъбираща техника. Местата за складиране на събраните отпадъци по селата ще се определят по преценка на съответното кметство.

С участието на всеки един от нас в кампанията ще демонстрираме своята активна гражданска позиция и ангажираност с каузата за чиста околна среда, призовават от Общинската администрация.