Нова система за разделно събиране, рециклиране и повторно оползотворяване на хартиени отпадъци ще бъде изградена в Мездра.Това ще стане по проекта "Хартия за рециклиране“, който стартира наскоро и е с продължителност две години. Проектът се финансира по европейската програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020” и е на обща стойност 1 млн. 455 хил. евро.

Kато част от екипа по проекта инж. Галина Иванова, старши инспектор в Общинската екологична инспекция, и инж. Георги Валентинов, общински съветник, взеха участие в учредителна среща, която се проведе в Института за технологии при амбалажа, транспорта и логистиката (ITENE) във Валенсия, Испания.

Партньори по проекта са 19 водещи фирми за рециклиране на хартия, неправителствени организации, изследователски институти, асоциации и общини от 8 държави - Австрия, Белгия, България, Франция, Германия, Полша, Румъния и Испания. Единствените български общини, поканени да се включат в него, са Мездра и Дупница, като двете общини нямат никакви финансови ангажименти при неговото реализиране.

Проектът е насочен към страни, в които се наблюдават ниски нива на събираемост на хартия или смесено събиране на вторичните суровини като България, Полша и Румъния. Т. напр. процентът на рециклиране на хартия у нас е около 40 на сто, докато в държави като Германия достига до 78%.

Целта е внедряване на добри практики за изграждане и прилагане на по-ефективна система, насочена към повишаване процента на събрани и рециклирани отпадъци от хартия, с цел повторното им оползотворяване.

През април Мездра и Дупница ще бъдат домакини на работни срещи по проекта - тогава се очаква двете общини да подпишат официално и договора за присъединяване към него.