Тържеството откри Светла Дамяновска, гл. експерт "Културно наследство и религиозни дейности" в Община Мездра.

Слово произнесе кметът на общината Иван Аспарухов.

„Нека да живее българският народ. Да живее независима и свободна България“! Честит празник!“

Празничната програма продължи с изпълненията на Вокална група „Детски свят“ с художествен ръководител Анета Петкова и мажоретен състав с художествен ръководител Христина Стоянова към Център за подкрепа за личностно развитие.