За удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца” са номинирани : инж.Тодор Топалски – Председател на Национален клуб на строителните ветеран, полк.Васил Гечев Таслаков (посмъртно) – Командир на 35-пехотен Врачански полк и д-р Костадин Никифоров Шахов – бивш Кмет на Община Враца, Управител на „СБАЛПФЗ – Враца“ ЕООД.

За „Наградата на Враца” за 2018 година комисията е утвърдила: Сдружение „Враца софтуер общество“, Драгомир Недялков Димитров от „Фамилия Тоника“, ЦПЛР„Център за работа с деца – Враца“, Ивайло Димитров Гладнишки – Управител на „Лесто продукт“ ЕООД и „Младежки дом – Враца“.

Обявяването на наградите и връчването им ще бъде на Тържествено заседаниена Общинския съвет на 1 юни от 10.00 ч. в обновената Концертна зала на Община Враца. Комисията по наградите е провела две редовни заседания на които е взето решение „Наградата на Враца” и званието „Почетен гражданин на Враца” да не са придружени с парична сума.