- Каква би било отношението на българите към Русия, ако са знаели, че Санстефанският договор е предварителен, временен и подлежи на неизбежна ревизия, резултат на която е решението на Берлинския конгрес от юни 1878 г.?

- За отношението на българите към Русия тогава е трудно да се говори, тук на преден план са били емоциите. Независимо дали е бил предварителен и без значение от последствията му, без него ние нямаше да успеем да се освободим. Важното е, че сме свободни и имаме възможност да отстояваме своята национална идентичност, бит и култура, които турците са опитали да ни отнемат. Не трябва да говорим за русофилство или русофобство по отношение на Освободителната война! Тук говорим за най-много български жертви, пролята българска кръв, но неотстъпили и крачка назад и педя място от българските територии - това е важното. Може Русия да е била катализаторът на случилото се, но ние извоювахме нашата свобода преди всичко благодарение на самите нас!

- Ако преди 140 години разбирането за свобода е било отхвърляне на петвековното турско робство, какви са съвременните измерения на свободата?

- Свободата е нещо, за което може да се говори много. По онова време блянът на българския народ е бил да живее в свободна държава, която има свои управници. Все пак пет века турско иго със сигурност са стопирали нашето развитие и нашата култура. Всеки българин е знаел, че свободата - това е отхвърлянето с всички възможни начини на османското робство. Това е била свободата за българския народ.

Днес свободата е една от най-обширните теми в нашето съвремие. Всеки я разбира по свой начин. Няма обективно и общо мнение по въпроса, но лично моето е, че когато нашият народ е свободен, това означава, че ние нямаме външна намеса от страна на чужди държави по отношение на политиката, която води нашето правителство. Химера? Да, но се надявам, че младото поколение ще успее да отхвърли оковите на днешното "робство" като постави на преден план българските национални интереси. Само по този начин можем да докажем, че сме свободни.

Искам да поздравя всички българи с Националния празник на България - 3 март! Нека да пазим и съхраним всичко българско в душите си, защото само това е начинът да останем истинска държава. Нека да се стараем да поддържаме лъвския пламък на хората, които са ни освободили. Със сила и единство ще успеем да съхраним, защитим и направим България още по-свободна, независима и силна страна!

България над всичко!