От 2023/2024 учебна година започна нов програмен период за двете схеми, като за целта е разработена нова Национална стратегия, на базата на която двете схеми ще се прилагат до 2028/2029 учебна година.

С промените ще се увеличи делът на местните и биологично произведени продукти в доставките на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини и училищата в страната, съобщава Pariteni.bg. Затова в проекта на постановление е предложено през новия програмен период, който започва от учебната 2023/2024 година, броят на доставките на биологично произведени продукти да бъде 9 доставки от общо 50 за цялата учебна година и за двете групи хранителни продукти, вместо досегашните 4-6 бр. биологични доставки.

Предвидено е също така не по-малко от 26 от конвенционално произведените и всички биологични плодове и зеленчуци, доставяни по схемите, да бъдат произведени от български земеделски стопани. Новото изискване заменя досегашното половината от доставките на плодове и зеленчуци да бъдат от регистрирани земеделски стопани.

Изискването за регистрацията им по Наредба № 3 от 1999 г. ще се отнася не само за конвенционално произведените плодове и зеленчуци, а и за всички биологично произведени. По този начин ще се увеличи делът на всички български местно произведени плодове и зеленчуци.

Разширява се и асортиментът на продуктите за разпространение сред децата и учениците. Предвидено е включването на нов вид плодове, като допустими за доставка в образователните институции в страната – малини и боровинки в порция по 0,125 гр., не повече от 4 доставки годишно общо. Разширяването на асортимента допринася за постигане на основната цел на двете схеми – създаване на здравословни хранителни навици у децата и учениците, пише в мотивите към проекта.


Източник: focus-news.net