Областният управител изказа благодарност към екипа на Търговско-промишлената палата (ТПП), който е разработил идеята и защитил проекта."Респект към 24-те партньори от Дунавските държави - това е огромен капацитет, който трябва да бъде използван по най-ефективния начин, за да достигне до професионалните и средни училища на територията на област Враца, заяви Малина Николова. Със задоволство мога да кажа, че съвместната ни работа с Регионалното управление по образованието, ТПП и представителите на бизнеса показа, че в нашата област бизнесът има волята да работи за развитието на професионалното образование. Проведоха се редица срещи, а реализацията на този проект ще даде стратегически насоки и ще определи политиките за развитие на професионалното образование и обучение. Пожелавам днешната дискусия да бъде пълноценна и да даде насоките за разработването на стратегическия документ, като най-важен продукт от проекта, свързан с въвеждането на дуалното обучение“,

Проектът е класиран сред първите пет в Транснационалната програма "Дунав“ и е окачествен като стратегически. По време на семинара се представи същността на дуалното обучение и се обсъдиха предизвикателствата при въвеждането му в страната. Целта на проведената среща е всички заинтересовани страни да допринесат за подобряването на системата на професионалното образование и обучение в България чрез изграждане на визия за нейното модернизиране.