© Община Лом

Проектът е на обща стойност 800 669 евро, като от тях 404 225 евро са за Лом, и се финансира от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България. В обучението участваха и представители на Инспектората по бедствия и аварии в Тимишоара.

Доскоро Лом беше една от малкото общини, които нямаха доброволческо формирование за справяне с бедствия и аварии, но пък сега е единствената община, която има собствена оборудване сграда за кризисен център. Една от основните дейности по проекта бе основният ремонт на рушащото се някогашно училище „Васил Левски“ в кв. Момин брод и оборудването му в кризисен център. За нуждите на формированието в Лом със средства по проекта са закупени и пожарна кола, багер и микробус. Ремонти на сграден фонд и закупуване на специализирана техника са извършени и от румънска страна.

Разликата между статута на формированията за справяне с кризи в България и Румъния е в това, че у нас те са съставени изцяло от доброволци, а в северната ни съседка са държавни структури към жандармерията и полицията. Но и румънските, и българските кризисни центрове, реагират при справянето с пожари, наводнения и други природни или производствени бедствия. И двете страни изтъкнаха необходимостта от превенция, особено на горските пожари. За това и Инспекторатите по образование в Монтана и Крайова сключиха споразумение за сътрудничество, което да обхване училища, институции и неправителствени организации в обучението по гражданска защита.

По време на съвместната среща дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта бяха представени от екипа на Дирекция „Общинска собственост, обществени поръчки, инвестиционна политика и проекти“ в Община Лом. Ломските доброволци и колегите им от Крайова бяха приети от кмета Цветан Петров, а по-късно разгледаха новоизградения кризисен център в кв. Момин брод и закупената специализирана техника.

Доброволческото формирование за справяне с бедствия и аварии в Лом бе създадено през 2022 г. и се състои от 16 доброволци, които преминаха обучение по гражданска защита в Монтана. Негов ръководител е Боян Аврамов.