© Павел Петров

Богата програма представиха колективите от читалището, които пресъздадоха народни обичаи, свързани с този ден. Красиво нагиздени малки и големи лазарки радваха жителите и гостите на града.

© Павел Петров

Обичаят беше спазен и в другите населени места от общината, където млади лазарки посетиха домовете на хората, за да им изпеят песни за плодородие, здраве и семейно благополучие.

Снимки: Павел Петров