„В рамките на тази календарна година до ноември КЗП се произнесла и е взела решения за 312 нелоялни търговски практики, за които съм издал заповед за тяхната забрана“, заяви той.

Алипиев уточни, че тези нелоялни практики са свързани с кампаниите, които КЗП са правели за проверки в хранителния сектор.

„В началото на годината организирахме заедно с БАБХ и НАП съвместни проверки в този сектор. Само по тази кампания установихме 152 нелоялни търговски практики и 60 случая, в които има нарушение на влязла в сила забрана за прилагане на нелоялна търговска практика. Вследствие на тази кампания в този сектор сме наложели близо 4,5 млн. лв. санкции, а за всички нелоялни практики в рамките на тази година сме наложили малко над 7 млн. лв. глоби“, подчерта Алипиев. Той добави, че част от тези глоби вече са платени доброволно, а другите се очаква да се произнесе съда.

Алипиев заяви, че КЗП и занапред ще продължи с проактивните си действия с цел подкрепа на потребителите, работа по техните сигнали и жалби. „В рамките на тази година всички инспектори на Комисията са извършили над 26 хиляди инспекции“, каза още той.

Дейността на КЗП в цифри:

За периода от 1 януари до 30 ноември 2023 г. са издадени 1352 наказателни постановления, с които са наложени санкции за 7 089 100 лв.; влезли в сила са 1482 наказателни постановления с размер на наложените санкции 1 523 950 лв.; изпратени за принудително събиране 349 наказателни постановления за 394 713 лв.; доброволно внесени 1 054 717 лв. по 1404 наказателни постановления; принудително събрани 93 711 лв. по 137 наказателни постановления.

/БГНЕС