КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР от 2 до 8.05.2016 г.

3.05.2016 г. (вторник)
19:00 ч. - „Спасителят” от Кирил Топалов - предпремиера
Място: Камерна зала на ДКТ

4.05.2016 г. (сряда)
19:00 ч. - „Спасителят” от Кирил Топалов - премиера
Място: Камерна зала на ДКТ

5.05.2016 г. (четвъртък)
17:00 ч. - Тържествен концерт, посветен на 30 години профилирано обучение по изкуствата в СОУ „Отец Паисий”
Място: Голяма зала на ДКТ

19:00 ч. - Празничен концерт, посветен на 30 годишния юбилей на СОУ „Отец Паисий” с участието на средношколски смесен хор при училището
Диригенти: Момчил Томов и Димитър Панов
Място: Градска концертна зала

19:00 ч. - „Отблизо”от Патрик Марбър
Място: Камерна зала на ДКТ

7.05.2016 г. (събота)

10:30 ч. - „Златни ръце български” - събор изложение, дегустации, демострации на традиционни занаяти, арт работилници -
с участието на Ангел Ангелов и „Юнашки тиган”, оркестър „Виво Монтана”, самодейни състави от Област-Враца
Място: пред НЧ „Огнище” с. Челопек

10:30 ч. - „Малки куклени истории”
Място: Куклена зала на ДКТ