Измененията в закона бяха направени през закона за Държавния бюджет за 2019 г. и влязоха в сила от 1 януари. С тях беше въведено изискването държавните служители да не са се пенсионирали. По този начин трябваше да бъдат уволнени около 2 000 чиновници. Промените засягаха само служителите, които продължават да работят като пенсионери. По неофициална информация в държавната и общинските администрации изкачали решението на Конституционния съд и не са започнали уволненията.

В мотивите си Конституционният съд отбелязва: "Несъвместимостите са съществени ограничения на правата на гражданите, и поради това те трябва да бъдат установени със закон само по съображения, свързани със защита на друг конституционно значим интерес, какъвто в случая не е налице". Съдиите са се съобразили и с факта, че в някои сфери възрастовите прагове за пенсиониране са твърде ниски и новото изискване към администрацията ще предизвика освобождаването на служители с добра квалификация.

Конституционният съд подчертава, че засегнатите от закона граждани добросъвестно са упражнили правото си на пенсия, като към онзи момент законът не им е забранявал на това основание да кандидатстват за държавна служба.

Новите разпоредби в Закона за държавния служител бяха атакувани в Конституционния съд от президента Румен Радев, а след това и от омбудсмана Мая Манолова.