Промените в Закона за местните данъци и такси гласяха, че собствениците на имоти, които не са основно жилище и се намират в едно от 140-те населени места, обявени за курортни, ще плащат двойно по-висок данък сгради. В списъка на курортите са не само морските градове, но балнео- и планински летовища, като Велинград, Берковица, Кюстендил, както и по-малки, като Стрелча, Павел баня, Банкя и др. Идеята на това законодателно решение беше, че подобни жилища се отдават на туристи, но не се обявяват и съответно в държавната хазна не влиза нито стотинка.

С новата разпоредба подобни имоти се облагат със ставка между 5 и 7 промила, когато се намират в курорти с национално значение, и с между 4,5 и 5 промила в тези по-ниска категория. За сравнение повечето общини обявиха минимум на данъчната ставка от 2 промила.

Президентът Румен Радев атакува разпоредбата в Конституционния съд и съдът се произнесе, че тя не отговаря на принципите на конституцията. „От изпратилите становища и правни мнения по делото единствено министърът на финансите намира искането за неоснователно

В становищата на омбудсмана и на Висшия адвокатски съвет, както и на Професионалното обединение на държавните служители и на Съюза на юристите в България, и в правните мнения на проф. В. Мръчков, проф. Хр. Балабанова и доц. Е. Димитрова, със съответните аргументи се подкрепят и допълват доводите в искането на президента“, пише в мотивите на съда. Основният довод е, че данъкът за жилище е имуществен и не се отнася за доходите на собственика му. Тоест налогът зависи само от стойността на имота, а не от това как се използва.

Конституционните съдии отбелязват също, че определянето на данъчните ставки са в правомощията на местната власт от общинските съвети, а това увеличение беше наложено от решение на Министерския съвет, което парламентът гласува. Пак изпълнителната власт утвърждава списъка на курортите в България, което значи, че в него могат да се включват и изключват населени места по някакви временни критерии. С решението си съдиите отхвърлят идеята на законодателя имотите в курорти да се използват за курортни цели, както и на финансовия министър, че така се стеснява секторът на сивата икономика.

В крайна сметка след влизането в сила на решението на Конституционния съд общините ще трябва да възстановят надвнесените данъци на онези собственици, които вече са успели да платят данък сгради за тази година.