За председател на дружеството е избран Христо Гълъбов, учител по история и директор на гимназията в с. Зверино, за секретар - Никола Санков, завеждащ "Художествена самодейност" при Профсъюзния дом на културата на транспортните работници, а за член на ръководството - Ваньо Ивановски, директор на училището в с. Царевец. Останалите учредители са Димитър Воденичаров, Димитър Ангелов, Валентин Вълчев, Владимир Джаферски, Никола Велчев, Николай Мишонов, Ани Нейкова, Найден Тошев, Кръстю Сергеев и Никола Григоров.

Впоследствие са привлечени и други изследователи на родния край, педагози и общественици, сред които Георги Тодоров, проф. Михаил Мичев, Радко Дамянов, Анчо Анчев, Иван Минев, Слави Русев, Василка Кочева, Пламен Иванов, Вера Михайлова, Златка Вълчева, Цеца Павлова, Йордан Иванов, Христо Машев и др. Дейността на дружеството се подпомага активно от ст. н. с. Иван Райкински - директор на Регионалния исторически музей във Враца (1989-2009).

Първоначално Краеведското дружество членува в Българското историческо дружество (БИД) - клон Враца. Първата негова публична проява е честването на 200-годишнината на Минковския род, което се провежда на 28 май 1988 г. в с. Долна Кремена. На 15 ноември 1989 г. е взето решение Българското историческо дружество - Мездра да премине организационно към ОНЧ "Васил Коларов" (сега НЧ "Просвета-1925").

Сред по-значимите прояви в 30-годишната история на Краеведското дружество са Научните сесии "100 години Община Мездра" (1998) и "100 години образование в гр. Мездра" (2001) с ръководител ст. н. с. Иван Райкински, директор на Регионален исторически музей - Враца, докладите от които бяха публикувани в самостоятелни сборници, както и сборникът "Строителите на Мездра разказват" (2005).

През последните три десетилетия бяха издадени поселищни истории на повечето от 27-те села в община Мездра - Боденец, Брусен, Върбешница, Дърманци, Елисейна, Зверино, Игнатица, Крапец, Люти брод, Люти дол, Очин дол, Ребърково, Царевец и др. Предстои да излезе от печат "История на с. Типченица". Сред най-активните изследователи на миналото е починалият наскоро доайен на дружеството Петър Кръстев, който издаде шест краеведски книги за своето родно село Кален.

През 2009 г. излезе от печат книгата "Мездра - кратък исторически очерк”, дело на авторски колектив: Георги Ганецовски, проф. д-р и. н. Кирил Йорданов, ст. н. с. д-р Сергей Торбатов, Кирил Радовенски и Георги Апостолов, а през 2015 г. - юбилейната илюстрована дипляна "90 години НЧ "Просвета-1925" - Мездра".

От 2011 г. по инициатива на Краеведското дружество в Мездра ежегодно се провеждат Майски краеведски четения, които са част от програмата на традиционните Празници на културата "Мездра-май". В досегашните седем издания на четенията бяха представени над 100 проучвания за миналото на мездренския край от древността до наши дни, разработени от любители на краезнанието от Мездра, Враца, София, Лом и от селата в общината.

Активно участие в краеведските четения години наред вземат учениците от Клуб "Приятели на историята" в Основно училище "Христо Ботев" с ръководител Светла Кръстева и Клуб "Българска национална кухня" при Професионална гимназия "Алеко Константинов" с ръководители инж. Христинка Минова и инж. Десислава Петкова.

По идея на Милка Пухалска и със съдействието на Валентина Цекова, секретар на НЧ "Просвета", през последните години Краеведското дружество организира няколко етнографски изложби: "Кърпата в бита на българина" (2014), "Български шевици" и "От раклата на баба" (2015), "Ризата - ежедневие, празник, ритуал" (2016), "Българската шевица" и "Тъканите и постелките в българския дом" (2017).

Мездренските краеведи са редовни участници в Регионалната краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" и Регионалното управление на образованието, както и в Самостоятелните краеведски четения на Регионално краеведско дружество - Враца.

От създаването си досега председатели на Краеведското дружество са били Христо Гълъбов (1988-1995), Георги Тодоров (1995-2001), Иван Минев (2001-2010) и Мирослав Гетов (от 2010 г. насам). Мездренското краеведско дружество е едно от трите действащи в момента във врачанска област, наред с тези във Враца и Бяла Слатина.