В началото с едноминутно мълчание присъстващите почетоха паметта на починалите през годините мездренски краеведи, оставили трайна следа в историята на дружеството - Христо Гълъбов, Николай Санков, Ваньо Ивановски, Георги Тодоров, Иван Минев, Анчо Анчев, Петър Кръстев и др. Дейността на краеведското дружество през изминалите три десетилетия представи накратко неговият председател Мирослав Гетов.

Спомени за създаването и развитието на дружеството споделиха председателят на Читалище "Просвета" Валентин Вълчев, бившият заместник-кмет на Мездра и председател на ОбС за духовно развитие в годините преди 10 ноември 1989 г. Димитър Воденичаров, изявеният синдикален деец и общественик Дилян Добрев и дългогодишният секретар на читалището Елза Митова.

Хубави думи за мястото и ролята на мездренските краеведи за съхраняване на историческата памет на родния край казаха също Наталия Христова, председател на Постоянната комисия по образование и култура към Общинския съвет, главният експерт в Държавен архив - Враца Весела Пелова, Калина Тодорова, завеждащ отдел "Краезнание" в Регионалната библиотека "Христо Ботев" - Враца и Валентина Цекова, секретар на Читалище "Просвета".

По случай кръглата годишнина Краеведското дружество получи като подарък от своите приятели от Враца новоизлезлия сборник "Духовата музика - ХХ век - емблемата на Северозападна България", издаден от Регионалната библиотека и поредния брой 19 на вестник "Вратца вчера" - традиционно първоаприлско издание на Държавен архив - Враца.

По повод 30-ия рожден ден на дружеството в читалищната библиотека беше подреден юбилеен кът, който включва архивни документи, поселищни истории и други книги, посветени на миналото на мездренския край, излезли от печат през периода 1988-2018 г.