Какво е нужно да знаем при избора на вода?

Полезната вода е напълно чиста, което означава, че от съдържанието ѝ трябва да отсъстват химикали, токсични метали, вируси, инфекциозни бактерии, пестициди и всякакви други замърсители.

Следващото основно изискване е тя да бъде леко алкална и умерено минерализирана.

От гледна точка на произхода/метод на третиране и ефекта върху човешкото здраве, за съвременния потребител са достъпни различни видове вода:

Минерална вода

Източници на минерална вода са извори, богати на магнезий, калций, манган и други. Въпреки че организмът ни се нуждае от минерали, които сам не може да произвежда, постоянният прием на минерална вода не се препоръчва. Консумацията ѝ трябва да се редува периодично с друг вид вода, за да бъде балансирана минерализацията в тялото.

Изворна вода

Тя идва от наземни или подземни извори и бива с различно минерално съдържание. Добър вариант е за ежедневно пиене само ако е добивана от подземен извор, има рН над 7.0, ниско минерално съдържание и не е стояла в пластмасова опаковка дълго време.

Трапезна вода

Бутилирана вода с етикет „Трапезна вода” всъщност е вода от подземен/наземен източник или взета от обикновената водопроводна мрежа, но обработена съобразно нормите за качество на питейната вода. Третирането ѝ включва филтриране, минерализация или деминерализация.

Дестилирана вода

Водата, получена чрез метода дестилация, е идеално чиста. Не предизвиква увреждане на тъканите, разтваря напълно отпадъчните продукти и премахва токсините. При дестилацията се разтварят и голяма част от важните минерали. Макар че в нея няма потенциално вредни замърсители, поради липсата на минерали не се препоръчва постоянната ѝ употреба, а само в режим на детоксикация.

Филтрирана вода

Водата от чешмата може да се третира с помощта на различни филтри. Ако са комбинирани в модерни системи за пречистване, се получава филтрирана вода в различна степен. Всеки тип сегмент отстранява определени замърсители като бактерии, хлор, химикали, пестициди, нитрати, метали, утайки и редица други. Най-ефективната филтрация, съществуваща до момента, е с обратна осмоза, при която използваната капилярна мембрана не пропуска примесите, а само водните молекули.

Коя вода е най-здравословна за пиене?

Като най-здравословен вариант за питейна вода от лекарите се препоръчва или изворната, или филтрираната.

Изворната се счита за безопасна за консумация от хора на различна възраст, включително и бебета. Поради естествената си филтрация тя е изключително чиста. Въпреки това, ако не се бутилира при източника, в нея могат да попаднат вторични замърсители, навлезли при транспортирането ѝ в цистерни до цеха за бутилиране.

Като най-удачен и непораждащ никакво съмнение относно качествата си, остава методът обратна осмоза. Съвременните системи за пречистване на вода осигуряват цялостна филтрация с различна ефективност в зависимост от броя и вида на сегментите. Вариантите за дизайн, капацитет и функции са най-разнообразни.

Едни системи се монтират под мивката, други могат да стоят на кухненския плот, а с проточен тип системи се осигурява филтрирана вода за целия дом. Много популярни напоследък са машините за вода, които всъщност представляват иновативни диспенсъри за филтрация и са много подходящи за дома или за офиса. От подобен уред се получава чиста студена, топла или газирана вода, като при автономно захранване ще разполагате с неограничено количество и лесен достъп.

Познавайки плюсовете и минусите на отделните видове, сами ще можете да прецените кой от тях отговаря напълно на изискванията ви за здравословна, природосъобразна и икономически изгодна вода. Като най-добър избор се очертава филтрираната, а ако заложите на друг източник на хидратация, е добре да ги редувате при консумация.