Наближава крайният срок - 30 април, в който лицата, заемащи висши държавни и други длъжности, трябва да декларират пред Сметната палата своето имущество, доходи и разходи в страната и в чужбина за предходната година. Такива декларации се подават и в едномесечен срок след встъпване или напускане на заеманата длъжност. В регистъра на публичните личности фигурират пет лица, които заемат или са заемали ръководни постове в Община Мездра и в Общинския съвет.

При встъпването си в длъжност кметът на Мездра Генади Събков е декларирал следното недвижимо имущество, от което притежава ½ идеални части: апартамент в Мездра с площ 122 кв. м., гараж 15 кв. м., къща с двор, две второстепенни постройки и навес в с. Царевец с обща площ 120 кв. м., два парцела в Царевец с обща площ 1780 кв. м., както и апартамент в Казанлък от 128 кв. м - наполовина собственост на неговата съпруга.

Събков притежава също 1/10 част от 13 земеделски имота - ниви, ливади и др., с обща площ 46 дка в землището на Царевец, придобити през 2013 г., както и 1/6 част от 12 земеделски имота - ниви, гори, ливади и др. с обща площ 75 дка в землището на с. Кален, придобити през 1997/98 г. и от една ливада 11 дка в землището на с. Горна Бешовица. Съпругата му е наполовина собственик на 5 земеделски имота - ниви. лозя и трайни насаждения с обща площ 21 дка в землището на с. Дълбоки, Старозагорска област.

Мездренският кмет е декларирал още лек автомобил „Рено Лагуна”, закупен през 2004 г. за малко над 5000 лв. и банков влог на името на съпругата си в размер на около 10 700 лв. Събков няма вземания и задължения над 5000 лв., както и акции и дялове в частни дружества.

Председателят на Общинския съвет Яна Нинова е заела ръководния пост в местния парламент, притежавайки един апартамент от 60 кв. м., придобит през 1991 г. Нейният съпруг е наполовина собственик на два автомобила - лек и товарен, закупени през 2013/14 г. за общо 1300 лв. Нинова не притежава земеделски земи и гори, няма банкови депозити и вземания. Има изтеглен потребителски кредит от 5400 лв.

При освобождаване на ръководния пост бившият председател на Общински съвет Делян Дамяновски е декларирал право на собственост върху ¼ идеална част от къща с двор в Мездра с площ 365 кв. м., която е придобита по наследство, както и земеделски поземлен имот в землището на Очин дол с площ около 0,7 дка. Дямяновски няма банкови влогове, вземания и задължения, както и акции и дялове в частни фирми.

Бившият зам.-кмет на Мездра Георги Валентинов е декларирал, че е собственик на ½ идеални части от апартамент 78 кв. м., къща 56 кв. м, гараж и магазин 82 кв. м., придобити преди встъпването му в длъжност общо за около 170 хил. лв. На името на съпругата му има апартамент от 46 кв. м. и ½ от другия апартамент, както и магазин от 120 кв. м, чиято обща цена е малко над 57 хил. лв.

Валентинов притежава също ливада от 3 дка в землището на с. Игнатица и лек автомобил „Мазда”, придобит през 2004 г. за 5000 лв. Той има изтеглен банков кредит от 55 хил. евро, а съпругата му е собственик на търговското дружество „Елит-М”.

Бившата кметица на Мездра Николинка Кътовска е декларирала съсобственост заедно със съпруга си на апартамент от 74 кв. м. и на магазин 26 кв. м., придобити преди да заеме ръководната длъжност. Тя е собственик също на къща с двор 40 кв. м в Мездра, а съпругът й на 1/6 идеални части от апартамент 100 кв. м, на къща с двор 500 кв. м. в с. Лик и на лек автомобил „Пежо”, закупен през 2008 г. за 4700 лв. Кътовска има два банкови влога на обща стойност малко над 10 хил. лв.