Конференция на тема: "Толерантни към себе си, толерантни към другите” се проведе в Мездра. Събитието бе организирано в рамките на проекта "Заедно можем повече - за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра”, реализиран от Община Мездра през периода 2014-2016 г. по Програма "Деца и младежи в риск” със средства чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Във форума се включиха участници в проекта, представители на Общинската администрация и други заинтересовани лица. Гости на проявата бяха кметът на Мездра Генади Събков и Анета Тинчева, регионален представител на Комисията за защита от дискриминация.

По проекта са обхванати повече от 370 деца от социално слаби семейства, включително от ромски произход, на възраст от 3 до 6 години. Това са повече от половината от 725-те деца, които посещават 5-те детски градини в общината: ОДЗ 1, ОДЗ 2, ЦДГ 1 и ЦДГ 2 - Мездра и ОДЗ - Зверино, и техните бази (филиали) в града и в съставните села от общината, уточни ръководителят на проекта Елена Нанова.

Програмата на конференцията включваше презентацията "Как да растат децата ни щастливи”, чрез която Лилия Ганчева, директор на ОДЗ - Зверино, представи моменти от работата по проекта в ОДЗ - Зверино и в базите на детското заведение в Оселна и Игнатица. Директорките на ОДЗ 1 и на ЦДГ 1 Зоя Цветкова и Ирена Кръстева презентираха акцентите в новия Закон за предучилищното и училищното образование, а Габриела Стойчева, директор на ЦДГ 2, представи проекта "Многообразие без граници за децата в община Мездра”, които ще бъде реализиран през следващите две години по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж”.

Бюджетът на проекта "Заедно можем повече - за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра” е малко над 220 000 евро, а продължителността му - 22 месеца. По него детските заведения в общината се сдобиха с ново оборудване на обща стойност 70 000 евро: интерактивни дъски, детски кътове за игри, столчета и легла, интерактивни образователни игри, детски конструктори и др.

Сред дейностите, реализирани по проекта, са още: педагогически форум "За детето - професионално и с обич”, кръгла маса за дебатиране на формите и механизмите за по-висока съпричастност на родителите за образованието на техните деца и по специално на тези в неравностойно положение, както и открит урок по безопасност на движението.

Инициативите за социално включване и взаимно опознаване на децата при изпълнението на проекта включват също закупуване на образователни материали и учебни пособия за подпомагане подготовката на децата за тръгване на училище, на детски костюми за участие в музикални танцови прояви и на спортна екипировка; организиране на зелено училище, велотур и поход във Врачанския балкан, посещение на театрална постановка и на Зоологическата градина в София и т. н.