Мъжете получават средно по 622,35 лв., а жените 512,29 лв., като разликата между тях е 110,06 лв.

Според разпределението по области най-голям размер средномесечно обезщетение са получили безработните лица в София-град – 713,94 лв., а най-нисък в област Видин – 453,39 лв.

Традиционно с най-високи обезщетения и за двата пола е София-град, където средният размер на обезщетението за безработица при мъжете е 784,20 лв., а при жените 659,41 лв. С най-ниски обезщетения са мъжете в област Видин – 479,67 лв., и жените в област Силистра – 390,01 лв

Разпределението на паричните обезщетения по групи дневни размери показва, че средно през годината най-много са регистрираните безработни с размер на паричното обезщетение от 15 до 25 лв. дневно.

Те са 28 663 души или 41% от всички регистрирани с право на обезщетение през 2021 г. От тях делът на жените е 62,7 на сто, а на мъжете – 37,2 на сто.

Другите две по-големи групи безработни лица са с дневен размер на обезщетението до 12 лв. включително (16 462 души или 23,5%) и от 25 до 35 лв. (8 038 души или 11,5%).

Значително по-малко са безработните в групите с високи дневни размери на паричното обезщетение в границите от 55,01 до 65,00 лв. – 1 775 и от 65,01 до 74,29 лв. – 6 742 души.

Източник: pariteni.bg