Тепърва предстои прецизиране за това на какви изисквания трябва да отговаря придружителят в тези случаи, които ще се отнасят само за любителската категория Б – леки автомобили.

Съветът одобри и налагането на по-строги условия за начинаещи шофьори през минимум първите 2 години от придобиването на правоспособност.

Държавите членки могат да увеличават този срок по своя преценка, както и могат да включват различни правила, като по-високи глоби през периода, отнемане на книжката при по-малко нарушения и други.

Министрите одобриха и предложението на комисията да се създаде единна електронна шофьорска книжка за целия ЕС.

Целта е да има единен регистър на свидетелствата за правоуправление, до който достъп да имат всички национални власти, пише Телеграф.

Така при проверка на пътя в една държава местният полицай би имал достъп до точки и предишни нарушения на водач от която и да било друга държава членка.

Въвеждат се по-ясни описания на проверката на физическата и психическата годност за шофиране преди издаването и подновяването на книжка, както и задължение водачите да известяват властите, ако в даден момент здравословното им състояние се влоши в посока, която влошава и шофьорските им способности.

България е подкрепила предложенията на Европейската комисия, съобщиха от транспортното министерство. За да стане факт, пакетът от законодателни промени предстои да бъде гласуван и от Европейския парламент.