Консултациите се организират във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., в съответствие с чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение №1029-МИ от 10.09.2019 г. на Централната избирателна комисия, Решение №18 от 13.09.2019 г. и Решение №19 от 13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Враца.

Участниците в консултациите трябва да представят документи, доказващи представителната им власт.