Ето какво включва още отчетът му и кои са предстоящите проекти, които ще се реализират в града: ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПЛАН НА ОБЩИНА ВИДИН СА:
- Благоустройство на кварталите и населените места на общината;
- Мерки за енергийна ефективност на уличното осветление, училищата, детските градини и обществените сгради;
- Текущи ремонти в градските паркове и общинските сгради;

ОСНОВНИТЕ ПРОЕКТИ, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ОТ БЮДЖЕТА ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА СА:

• Асфалтиране на улици във всички населени места на община Видин;
• Асфалтиране на паркови алеи в Крайдунавски парк и парк Рова;
• Нови детски спортни площадки, подмяна на уличното осветление по главните улици на десет населени места в община Видин;
• Нови тротоари по главните улици на град Видин;
• Довършване на ремонта на Младежки дом;
• Стартиране на първи етап от благоустройството на квартал ,,Звездите’’ - Нова канализация и нови улици;
• Ремонт на тротоарите в град Видин;
• Изграждане на цялостно видеонаблюдение на всички населени места на територията на общината;
• Подмяна на кофите за отпадъци и поставяне на контейнери в малките населени места;
• Подготвят се проекти за благоустройство на квартал “Бонония”, квартал “Калето” и други квартали от общината;
• Стартираме и асфалтиране на паркинги пред големите жилищни блокове.

ОТ ПРОЕКТИТЕ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ПРОДЪЛЖАВА РАБОТА ПО:
- Синагогата;
- стартират строителството на социални жилища;
- мерки за енергийна ефективност;
- ремонт на сградата на Общината;
- саниране на тринадесет жилищни блока;
- ремонт на площада от Младежки дом до Спортна зала.

Планът на община Видин за дългоочакваната подмяна на отоплителните уреди на над 4000 домакинства се очаква да стартира от август месец. Общата стойност на предвидените проекти е в размер на 40 000 000 лв.