Договорът е по проект "Ремонт и благоустрояване на Детска градина "Зора" - гр. Роман и обособена група с. Камено поле, община Роман", който е на обща стойност 959 867 лв. Проектът включва изграждане на ограда, паркоустройство и детски площадки в ДГ "Зора" - Роман и реконструкция и ремонт на сградата, изграждане на ограда, паркоустройство и детска площадка в обособена група в село Камено поле.

И за двете детски заведения е предвидено обзавеждане - легла, матраци, гардеробчета, масички, столчета, постелъчни комплекти, както и интерактивни дъски и различни детски кътове за занимания. Предвидено е кухненско и друго оборудване, като избора му при кандидатстването е съгласуван с ръководството на детското заведение.

"В града не е наблюдавана такава активност на кмет за търсене на възможности за разрешаване на проблемите на хората, не е имало такъв размер на привлечените инвестиции и такава успеваемост при кандидатстване за финансиране, дължаща се вероятно на качеството на проектите", коментираха по този повод граждани на крайискърския град.